ქამრის ფერების გრადაცია და მათი მნიშვნელობა გოჯუ-რიუ კარატეში - ლევან როგავა

ქამრის ფერების გრადაცია და მათი მნიშვნელობა გოჯუ-რიუ კარატეში.

⚪️ თეთრი ქამარი სიმბოლურად ნიშნავს სისუფთავეს და შინაგან მიღება-აღიარებას იმისა, რომ ჯერ არაფერი არ იცი. ის ასოცირდება დაწყებასთან.

🟡 ყვითელი ქამარი ასოცირდება მზესთან, სითბოსთან, სითბო კი ენერგიასთან, ენერგია კი სიცოცხლესთან.

🟢 მწვანე ასოცირდება მცენარესთან, ბუნებასთან, ზრდასთან და ნაყოფიერებასთან. სიმშვიდესთან და ბალანსთან.

🔵 ლურჯი ასოცირდება ზღვასთან, სიღრმესთან. მშვიდ თუმცა ზოგჯერ მღელვარე არასტაბილურ ენერგიასთან, რომელსაც შეუძლია დიდი ენერგიის გარდაქმნა და გამოყენება.

🟤 ყავისფერი სიმბოლურად ასოცირდება ხესთან. მყარ სტრუქტურასთან, რომელსაც ამავდროულად  აქვს სირბილე და ლავირება-დაყოლის უნარი გარემო ფაქტორების ზეგავლენის მიმართ. 

⚫️ შავი ქამარი ასოცირდება მიწასთან, ანუ მასიურ სიმყარესთან და სიძლიერესთან. შავი ქამარი ნიშნავს იგივე თეთრ ქამარს, რომელიც დიდი ხნის ხმარების შემდეგ ბუნებრივად გაშავდა.