სამუშაო საათები

08:00 - 22:00


ჩვენი პროგრამები

ჩვენი ინსტრუქტორები

ხშირად დასმული კითხვები

ვარჯიშის დაწყება შესაძლებელია 5 წლის ასაკიდან. გამონაკლის შემთხვევებში 4 წლიდანაც. რაც შეეხება ზრდასრულებს, ასაკი შეზღუდული არ არის. ვარჯიშის დაწყების მსურველს, ნებისმიერ ასაკში შეუძლია დაწყება.

ვარჯიშის ხანგრძლივობა არის 1 საათი.

ვიზიტორისთვის/მშობლისთვის ვარჯიშზე დასწრება არ შეიძლება, რადგან დოჯოს წესების მიხედვით, მათი დასწრებით მოვარჯიშეს ხელი ეშლება კონცენრაციში, რის გამოც, იგი ვერ ახერხებს ვარჯიშის სრულფასოვნად განხორციელებას.