პროფილი

საქართველოს ჩემპიონი

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის გოჯუ-რიუ კარატე დოს ფედერაციის პრეზიდენტი