ღონისძიებები

საკვალიფიკაციო გამოცდა

2023-05-27

საქართველოს ჩემპიონატი

2023-06-24

საზაფხულო შეკრება 2023

2023-07-01

--}}